Tentoonstellingsreglement

OPGELET: NIEUWE LOCATIE EN INKORVING OP VRIJDAG

Inschrijvingen dienen gestuurd te worden naar:

Kristof Van Roy
Oudemanstraat 31
1840 Londerzeel
0497/47.11.47

ttornitho@hotmail.com
www.ornitho-grimbergen.be

Vogels kunnen ook ter plaatse worden ingeschreven!

• Na 20 Oktober worden er geen inschrijvingen meer teruggestuurd. Deze zijn dan af te halen bij de
inkorving of bij bovenvermelde persoon.
• Het AOB reglement is van kracht op onze tentoonstelling.
• AOB en BOF kooien zijn toegelaten.
• Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele sterfte, ziekte of diefstal van de
deelnemende vogels.
• Onvoorziene zaken zullen door het bestuur behandeld worden.
• Er moeten minstens 10 vogels worden ingeschreven.
• Het klassement zal opgemaakt worden op de 5 beste vogels.
• De vogels moeten voorzien worden van eten en drinken voor 24 uren. Daarna worden ze door de club
gevoederd . Speciale voedingen moeten bij de inkorving afgegeven worden.
• De kooibriefjes ( gemaakt door de club ) dienen in het midden van de kooien geplaatst te worden en
moeten nummer, reeks en volledige naam bevatten.
• Alle europese vogels moeten wettelijk volledig in orde zijn.
• Databankvogels moeten vergezeld zijn van de nodige documenten.
• Duiven en hoenders moeten de nodige inentingen hebben gekregen en een kopie van het
inentingsbewijs moet bij de inkorving afgegeven worden.
• Parkieten spelen 2 jaar in klasse A, D en E ( 2021 en 2022), uitgez. grasparkieten (1 jaar A, D en E).
• De speler moet voor de reeksen A , B, D en E een eigendomsbewijs kunnen voorleggen.
• De keuring zal plaatsvinden de dag na de inkorving. Enkel de keurders en de aangestelden hebben die
dag toegang tot het gebeuren.
• Het oordeel van de keurders zal in géén geval veranderd kunnen worden.
• Om een kampioenstitel te behalen moet de vogel minstens 90 punten krijgen.
• De reeksen A , B, D en E zullen onderworpen worden aan een ringencontrole.
• Hij die op eender welke manier bedrog pleegt zal zonder enig verhaal naar de laatste plaats verwezen
worden.
• Elkeen die aan onze TT meedoet verklaart zich akkoord met dit reglement.

Belangrijke gegevens : 

Inkorving: Vrijdag 21 oktober van 18u tot 22u
Prijsuitreiking: Zaterdag 22 oktober om 20u
Uitkorving: Zondag 23 oktober vanaf 18u
Toegang TT: Zondag vanaf 8u
Vogelverkoop: Zondag 23 oktober van 8u tot 12u
Locatie: Charleroyhoeve Grimbergen – Lierbaan 16

De kampioenen worden beloond
Elke deelnemer ontvangt een nuttig geschen
Prachtige waardevolle prijzentafel


Na de prijsuitreiking verloting van 10 waardevolle prijzen onder de nog aanwezige spelers.